Ölbergwallfahrt in Sachrang

Sachrang

Ölbergwallfahrt in Sachrang (Salut mit K98)

Ölbergwallfahrt in Sachrang; Treffpunkt 08:30 Uhr am Kirchplatz, Ehrenkompanie GSK Aschau- Salut

Zurück